Xuất khẩu sang một số thị trường châu Phi 5 tháng đầu năm

Xuất khẩu sang một số thị trường châu Phi 5 tháng đầu năm

 • AsemconnectVietnam - Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của nước ta sang các thị trường lớn ở châu Phi như Nam Phi, Ai Cập, Tanzania, Senegal có sự tăng trưởng trong khi 4 thị trường quan trọng khác có kim ngạch xuất khẩu giảm là Ghana, Bờ Biển Ngà, Angola và Mô-dăm-bích.

  • Những mặt hàng xuất khẩu chính có kim ngạch tăng chủ yếu là hàng công nghiệp như điện thoại di động và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử, phương tiện vận tải và phụ tùng, máy móc thiết bị, giày dép, sản phẩm dệt may, vật liệu xây dựng. Ngoài ra xuất khẩu mặt hàng gạo cũng có sự phục hồi trở lại tại các thị trường Ghana và Bờ Biển Ngà.

   Nam Phi tiếp tục là thị trường xuất khẩu số 1 của Việt Nam tại châu Phi. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu sang Nam Phi đạt 439 triệu USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Các mặt hàng có mức tăng trưởng là điện thoại và linh kiện đạt 239,7 triệu USD (+ 35%), máy vi tính, sản phẩm và linh kiện 75,37 triệu USD (+ 203%), giày dép 40 triệu USD (+ 51%), máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng 12,55 triệu USD (+7%),  hạt tiêu 7,8 triệu USD (+ 50%), hạt điều 4,8 triệu USD (+ 55%), gỗ và sản phẩm gỗ 5 triệu USD (+66%). Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm là dệt may đạt 8,3 triệu USD (-13%), gạo 6,8 triệu USD (-5%), cà phê 4,7  triệu USD (-64%), v.v...
    
   Xuất khẩu sang Ai Cập đạt 146,6 triệu USD, tăng 5%, trong đó hàng thủy sản đạt 25,35 triệu USD (+4%), hạt tiêu 25 triệu USD (+ 6%), xơ, sợi dệt các loại 14,4 triệu USD (-14%), máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng 10,6 triệu USD (+ 43%), phương tiện vận tải và phụ tùng 5,2 triệu USD (- 35%), cà phê 5,1 triệu USD (+ 30%), v.v ...
    
   An-giê-ri, với kim ngạch xuất khẩu đạt 116,7 triệu USD, giảm 1% so với cùng kỳ 2014, trong đó điện thoại và linh kiện đạt 62,54 triệu USD (+56%), cà phê 28 triệu USD (-39%), gạo 4,2 triệu USD (+20%), v.v… 
    
   Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Ghana đạt 95,8 triệu USD, tăng 15%, trong đó gạo chiếm 70 triệu USD (+ 29%) với tổng khối lượng 135.874 tấn. Đây là một trong số ít các thị trường có kim ngạch xuất gạo tăng trong 5 tháng đầu năm.
    
   Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Bờ Biển Ngà đạt 54,5 triệu USD, giảm 7% so với 05 tháng đầu năm 2014, trong đó xuất gạo đạt 46 triệu USD (+ 78%), hàng dệt may chỉ đạt 412.489 USD (giảm mạnh so với 13,77 triệu USD cùng kỳ năm trước). 
    
   Xuất khẩu sang Nigeria đạt 47,3 triệu USD, giảm 44% so với cùng kỳ năm trước, trong đó máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chỉ đạt 7,8 triệu USD (- 82%), hàng dệt may 3,7 triệu USD (-75%), phương tiện vận tải và phụ tùng 2,3 triệu USD (-36%). Nguyên nhân là do tâm lý lo ngại của các doanh nghiệp Việt Nam trước tình hình bất ổn chính trị tại Nigeria và dịch Ebola từ năm trước.
    
   Kim ngạch xuất khẩu sang Angola đạt 20,8 USD, giảm 35%. Nguyên nhân là do xuất khẩu mặt hàng gạo sụt giảm, chỉ đạt 2,1 triệu USD (-8%). Xuất khẩu dệt may cũng chỉ đạt 2,9 triệu USD, giảm 26%. 
    
   Kim ngạch xuất khẩu sang Mô-dăm-bích ở mức thấp, chỉ đạt 25,2 triệu USD, giảm 2% với các mặt hàng chính là clanhke và xi măng, chiếm 12,2 triệu USD.
    
   Kim ngạch xuất khẩu sang Tanzania đạt 37,5 triệu USD, tăng 150% so với cùng kỳ năm trước trong đó các mặt hàng chủ yếu là gạo, máy vi tính, sản phẩm và linh kiện.
    
   Giá trị xuất khẩu sang Senegal đạt 22 triệu USD, tăng 49% so với 5 tháng đầu năm 2014, trong đó hàng dệt may chiếm 4,6 triệu USD (+31%), phương tiện vận tải và phụ tùng 4,9 triệu USD (+145%). Kim ngạch xuất khẩu gạo tiếp tục giảm sút, chỉ đạt 600.747 USD giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái.
    
   Kim ngạch xuất khẩu sang Kenya đạt 17,2 riệu USD, tăng 23% với các mặt hàng xuất khẩu chính gồm dệt may, vải,  điện thoại di động và linh kiện, phân NPK.

   Nguồn: Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á