News

Chiến lược phát triển logistics hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN

Tỉ lệ xuất khẩu ngày càng cao trong GDP đã và đang là một động lực và cơ sở quan trọng để ngành kinh tế logistics phát triển. Sự phát triển của ngành kinh tế nào cũng cần có chiến lược, có cách thức thực hiện chiến lược, và có mô hình phát triển được xây dựng một cách bài bản và khoa học.

Hãng Tàu Container

Theo AXS-Alphaliner, các hãng tàu container trên thế giới có khoảng 4.700 tàu với tổng năng lực khoảng 13 triệu TEU, tính đến tháng 1 năm 2010.

VN-second largest garment exporter to RoK

Viet Nam is the second largest garment exporter to the Republic of Korea (RoK), only after China, according to the Viet Nam Textile and Garment Association.

Second biggest garment exporter to RoK

VGP – Viet Nam has become the second biggest garment exporter to the Republic of Korea (RoK) and accounted for more than one fourth of the Northeastern Asian garment imports.

Tuna exports to Russia rocket

VGP – Viet Nam earned US$1.65 million from exporting tuna to Russia over the past four months of the year, a year-on-year surge of 218.4%, according to the Viet Nam Customs.

VN-China cooperation steering committee holds 8th meeting

The two sides discussed cooperative areas to strictly realize agreements reached by the two nations’ Parties and States during Vietnamese Party General Secretary Nguyen Phu Trong’s visit to China in April this year as well as Action Plan on promoting the Comprehensive Strategic Cooperative Partnership relations.

Tin Tức Trung Tâm Gia Sư Dạy Kèm