HÀNG XUẤT CFS VÀO KHO 01, 02, 03 - CHUYỂN SANG KHO 5, CỬA SỐ 5, CÁT LÁI

Theo thông báo của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Cảng Cát Lái sẽ ngưng toàn bộ nhập hàng xuất CFS vào Kho 01; Kho 02; Kho 03, chuyển sang Kho 05, cửa số 5, Cát Lái
Thời gian thực hiện bắt đầu vào ngày 9/5/2015

Đối với những booking trong tháng 5/2015 (closing time từ 9/5/2015 – kho 2 Cái Lái), chúng tôi sẽ gửi booking chỉnh sửa nơi đóng hàng (kho 5- Cát Lái) trong thời gian sơm nhất

Rất mong sự hỗ trợ của Quý khách hàng.
Xin cám ơn và trân trọng kính chào

Nguồn: Mekong Logistics